Baza Wiedzy

Inne usługi dostępne na indywidualne życzenie

Interpretacja istniejących wyników badań diagnostyki molekularnej. (Samodzielny ONCOMPASS™ Calculator ™)

Molekularne testowanie wybranych pojedynczych genów spośród 58 genów w panelu ONCOMPASS™ Całościowy. (Dostępne tylko w wybranych krajach)

Dogłębna diagnostyka molekularna wszystkich 400 genów nowotworowych w Twoim nowotworze, w tym także tych potencjalnych mutacji genów, które mają małe prawdopodobieństwo – a tym samym mają mniejsze prawdopodobieństwo posiadania jakiegokolwiek znaczenia terapeutycznego.

Przekazuj Informacje

Udzielaj się. Pomóż innym pokonać raka.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy