Baza Wiedzy

Onkogeny i choroby nowotworowe

Rak to choroba o podłożu genetycznym. Powodowana jest przez mutację genów kodujących cząsteczki, które odpowiadają za komunikację pomiędzy cząsteczkami. Jeśli wada genetyczna jest w stanie doprowadzić do powstania nowotworu w obrębie danego narządu, to ta sama wada może doprowadzić do powstania nowotworów w innych narządach, niezależnie od ich anatomii czy histologii. Komórka nowotworowa zaczyna dzielić się w sposób, który nie jest kontrolowany przez mechanizmy regulacyjne organizmu.

Tak zwane onkogeny odgrywają zasadniczą rolę w powstawaniu guzów nowotworowych. Onkogeny to geny, których wadliwe wersje odpowiadają za powstawanie nieprawidłowego białka mającego zdolność do przekształcenia zdrowej komórki w komórkę nowotworową. Istnieją również geny, które hamują powstawanie guzów nowotworowych. Nazywamy je genami supresorowymi lub inhibitorami. Rozwój choroby można porównać do funkcjonowania samochodu: onkogeny działają jak pedał gazu, a geny supresorowe – jak hamulce.

Całość ludzkiego genomu poznaliśmy w roku 2003. Obecnie, dzięki badaniom genetycznym nowotworów, znamy około czterystu genów nowotworowych (onkogenów i genów supresorowych) najczęściej występujących nowotworów tkanki nabłonkowej, takich jak rak płuc, okrężnicy czy piersi. Onkogeny mogą brać udział w tworzeniu guzów nowotworowych w wielu częściach ciała; jeśli więc zbadamy wszystkie sto genów w tkance nowotworowej pobranej od pacjenta, będziemy wiedzieć, który onkogen lub gen supresorowy odpowiada za dany nowotwór.
Badanie to nie jest badaniem rutynowym – ze względu na wysoki koszt, wykonuje się je jedynie na zlecenie. Częstotliwość występowania niektórych genów nowotworowych i ich mutacji może być dość wysoka, podczas gdy inne pojawiają się rzadko, mniej więcej w 1–2% przypadków. Jednakże nawet takiego odsetka nie można ignorować, ponieważ z pewnością znajdą się pacjenci, u których właśnie ta niezwykle rzadka mutacja spowoduje powstanie nowotworu. Dlatego też warto równocześnie badać jak największą liczbę genów pod kątem mutacji.

Przekazuj Informacje

Udzielaj się. Pomóż innym pokonać raka.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy